• Makietowanie i druk
  • Komputerowy skład tekstów
  • Tłumaczenia ustne
  • Kopiowanie
  • Suzinokite vertimo kaina

Makietowanie i druk

Przygotowujemy makiety do druku. Wykonujemy makiety ulotek, katalogów, plakatów i in. Redagujemy, wykonujemy makiety i drukujemy rozmaite instrukcje używania oraz broszury.

Fachowi i twórczy projektanci na Państwa życzenie stworzą logotyp, zmakietują ulotkę, broszurę, wydanie reklamowe.

Makietowanie tekstu

Makietowanie przy pomocy graficznych redaktorów (Adobe PageMaker, Adobe Photoshop, Corel Draw i in.)

Skanowanie